Seniortræninger

I seniorafdelingen har vi tre hovedtræninger benævnt hhv. T1, T2 og T3, som ligger mandag, tirsdag, onsdag og torsdag aften. Derudover udtages de bedste seniorspillere til en eller flere ekstra træninger, som ligger mandag og fredag eftermiddag samt søndag formiddag.

T1 træningen og ekstratræningerne  varetages hovedsageligt Tanja Berg, som er blandt landets bedste og mest erfarne trænere på topniveau og har stået i spidsen for de bedste seniortræninger i klubben i 14 år. Hun assisteres af Anders Kristiansen, som udover et stort engagement på trænersiden også har været en nøglespiller på vores 1. hold i alle de 8 år, vi har ligget i Badmintonligaen.

Camilla Sørensen, som også er ansvarlig for vores bedste ungdoms elitetræning, er i år ansvarlig for T2-træningen mandag og torsdag, mens Thilde Iversen tager sig af T3-træningen. Seniorformand Rene Mattisson er fortsat med som assistent begge steder.

I nedenstående generelle aftenoversigt fremgår træningstiderne for de tre hovedtræninger.

 Aftenoversigt

Facebook