Eliteafdelingen

Eliteafdelingen beskæftiger er en tværgående afdeling, som samarbejder med senior- og ungdomsudvalget om udvalgte opgaver.

I seniorregi er arbejdet i Eliteafdelingen meget centreret om Ligaholdet, herunder kampafvikling, PR, spilleraftaler og økonomi generelt.

I ungdomsregi arbejdes der med at få de stærkeste ungdomsspillere i de ældste årgange integreret i seniorelitetruppen, samt at optimere forholdene for de bedste spillere i årgangene.

En af Eliteafdelingens væsentlige målsætninger er at bevare og styrke sammenhængen mellem Elitespillerne og de mange medlemmer i senior-, ungdoms- og motionistafdelingen.

Facebook