Ungdomsudvalgets regler for tilskud til turneringer, rejser og lign i Danmark.
NYE REGLER FOR REFUSION FOR 2016-2017


Læs mere omkring hvorledes du modtager refusion af turneringstilskud.

Sidstefrist for ansøgning af refusion for sæsonen 2016/2017 er lørdag den 10. juni2017. Der udbetales ikke refusion ved ansøgning efter denne dato.


For alle spillere (individuelle turneringer):

For at så mange spillere som muligt prøver at spille individuelleturneringer, støtter Værløse Badminton ved at yde et tilskud til tilmeldingsgebyret efter følgende regler:

  • Ved deltagelse i én kategori udgør tilskuddet 90 kr.
  • Ved deltagelse i to eller tre kategorier udgør det samlede tilskud 125 kr.

Der kan højst ydes tilskud til tilmeldingsgebyr for 750kr. pr. spiller pr. sæson. Tilskuddet til tilmeldingsgebyret kan naturligvis ikkeoverstige det faktiske tilmeldingsgebyr. Transport, forplejningog ophold er for egen regning til samtlige individuelle turneringer.
  

E-rækkespillere og U11A-spillere(individuelle turneringer):

For yderligere at støtte de dygtigste spillere,støtter Værløse Badminton E-række- og U11A-spillere ved at yde et tilskud til Sjællands Badmintonkreds’ fællesrejsertil individuelle turneringer i Danmark i løbet af sæsonen. Tilskuddetudgør 50 % af fællesrejsens pris(transport og ophold). Forplejning erfor egen regning. Der ydes tilskud til selve tilmeldingsgebyret efter degenerelle regler (se ovenfor).

Til E-række- og U11A-spillere kan der højst ydes et samlet tilskud tilfællesrejser for 1000 kr. pr. spiller pr. sæson.

Deltagelse på Værløse Badmintons hold i forbindelsemed holdturneringer og –kampe:

Værløse Badminton betaler turneringsindskud for alle hold i BadmintonSjællands og DGIs ungdomsholdturneringer. Desuden betaler Værløse Badmintonogså indskud til deltagelse i de afgørende kampe i Hold-DM og ”Danmarks BedsteUngdomshold”. Transport, ophold og forplejning i forbindelse med holdturneringer og -kampe er for egenregning.

Udtagelse til landshold og landsholdssamlinger:

I forbindelse med udtagelservia Dansk Badminton Forbund til landshold,træningssamlinger og turneringer (hvor spillerne repræsenterer Danmark), er derofte tilknyttet en egenbetaling for udtagne spillere. Værløse Badminton betalerden af DBF opkrævede egenbetaling, såfremt udtagelsen er knyttet til DBFungdomselitearbejde. Øvrige omkostninger (transport, ophold og forplejning)er for egen regning.

Der kan højst ydes et samlet tilskud tilegenbetalingen på 1000 kr. pr. spiller pr. sæson.

Der ydes ikke tilskudtil spillere, der deltager som spillere i forbindelse med DBF-uddannelser,selvom det er DBF, der udtager disse spillere.
 
USU
Juli 2016


*Reglerne er som udgangspunkt kun gældende for sæsonen 2016/2017, så vil kunne forekommeændringer for refusion for sæsonen 2017/2018, så hold dig opdateret her påsiden.


Note 1: Tilskud til fællesrejser gælder kun til den række spilleren er klassificeret i. Deltager en spiller i en højere række, er det som udgangspunkt for egen regning.

 
Note 2: Deltagelse i DMU berettiger til almindeligt tilskud - men rejser og ophold er for egen regning.Facebook