Indplacering i motionistturneringen 

Hvorfor er jeg stadig en 10’er i motionistturneringen? 

En del spillere spørger udvalget, hvorfor de ikke er rykket op, når en ny sæson starter. Det vil vi hermed forsøge at svare på. 

Oprykning sker udelukkende på baggrund af det seneste års resultat i motionistturneringen (Pool Cup og Klubmesterskaber tæller ikke med!). Der bliver ført statistik over alle kampene i turneringen, både når man spiller de regulære kampe, og når man spiller som reserve. Statistikken føres over spillede kampe på eget hold, uafhængigt af pointscore. Det vil sige mix- og doublekampe tæller som udgangspunkt lige meget, men i tvivlstilfælde, hvor to spillere har opnået den samme procent, nærlæser vi resultaterne og foretager et skøn ud fra fx: Er der flest vundne mix’er eller doubler? Har spilleren været reserve i en anden række? Hvem har været makker? Hvor mange kampe er spillet i sæsonen? Udeblivelser? etc. 

Når sæsonen er slut listes alle 1’er damer, 1’er herrer, osv. Dem, der har vundet mest rykker op, dog ikke 1’ere. Typisk rykker en til to personer én plads op. I enkelte tilfælde kan man rykke to pladser op, fx hvis nye spillere er indplaceret for lavt. Tilsvarende rykkes en til to personer én plads ned. Her rykker de personer med laveste score ned. 

Det er også nødvendigt at lave pladser til nye spillere. Som regel rykker de nye ind på ledige pladser, hvor vi skønner de hører hjemme. 

Hvorfor kan jeg ikke spille sammen med Lone? 
  1. Første prioritering ved tildeling af hold er at ægtefæller spiller på samme hold.
  2. Dernæst tages der udgangspunkt i rangeringen. Hvis fx Hanne og Lone gerne vil spille sammen skal de være hhv. 1’er og 2’er eller 3’er og 4’er og så fremdeles. Op- og nedrykning kan jo påvirke dette.
  3. Man kan principielt højst spille med samme makker i to sæsoner i træk. Denne regel er i enkeltstående tilfælde undtaget ægtefæller, da det kan være nødvendigt at ’parre’ disse flere år i træk, fordi der bliver taget hensyn til at de er på samme hold.
  4. Der bliver også taget hensyn til folk der ikke ’kan’ spille sammen af den ene eller årsag...
Puslespillet er stort, idet der skal fordeles 12 herrer og 12 damer på hvert hold. Om man kommer på hold A, B eller C er tilfældigt, dvs. holdsammensætningen ændrer sig fra år til år for at kunne opfylde ovenstående 4 prioriteringsfaktorer. Det ligger dog helt fast, at det overordnede mål med motionistturneringen er at alle spillere får så lige og dermed gode kampe som muligt. 

MOTIONISTUDVALGET 

Facebook