Cookies
  
STATUS arbejdsgrupper mellem Badminton Danmark & DGI Badminton
Klub: Badminton Fyn
Publiceret af: Lars Lyskjær
Dato: 26-06-2015 11:36:37
Kategori: Generelt
     

Til Badminton ledere og ansatte i Badminton Danmark, DGI Badminton og Udvikling Badminton:

-          Hovedbestyrelsen i Badminton Danmark & Landsudvalget i DGI Badminton

-          Kredsenes udvalg & landsdelenes udvalg/ledelse

-          Styregruppen i Udvikling Badminton

-          Arbejdsgrupper i Badminton Danmark og DGI Badminton

-          Ansatte i DGI Badminton, Badminton Danmark og Udvikling Badminton

-          Forum for idrættens afdelingsledere i DGI

-          Trænernetværk

 

Nu er badminton sæsonen 2014/15 ved at være slut, og det er alene sommertræningen der kører videre. Der er på badminton fronten sket rigtig meget. Sæson 2014/15 har været præget af DIF/DGI samarbejdet ift. "Vision 25-50-75" (Læs om start af visionen i 2014 her). Det arbejder er nu i 2015 gået over i en fælles strategi "Bevæg dig for livet" (Læs fra pressemeddelelse den 24. marts 2015, hvor kronprinsen skød projektet i gang).

 

Badminton har været en af idrætsgrenen som har været et væsentligt element i dette arbejde. Konkret er det sket ved at DGI Badminton og Badminton Danmark har etableret et fælles udviklingscenter "Udvikling Badminton". (Læs seneste nyhedsbrev fra Udvikling Badminton). Ib Møller blev først på året ansat som leder af Udvikling Badminton, og der er ansat 5 medarbejdere, som alle nu er startet.

 

Ud over kraftig satsning på at få flere til at spille, træne og lede badminton via fremadrettede strategiske initiativer som specielt Udvikling Badminton skal arbejde med, har Badminton Danmarks hovedbestyrelse og DGI Badmintons landsudvalg - via involvering af Badminton Danmarks kredse og DGI Badmintons landsdelsudvalg - arbejdet intens på en række initiativer, der også på den korte bane og allerede fra sæson 2015/16 skal støtte foreninger og klubber ift. badmintonaktiviteter og koordinering af samme. 

 

Konkret er der arbejdet på følgende områder:

Ø  Træneruddannelse - STATUS

Ø  60+ - STATUS

Ø  Badmintonsportens Dag

Ø  Fælles pointgivende holdturnering - STATUS

Ø  Klassifikationsgruppen - STATUS

Ø  Sæsonplanlægning - STATUS

 

Vi er nået lang - men vi skal videre.

Vi er på en sæson nået rigtig langt i badmintonsamarbejdet og koordinering, og vi har rigtig mange planer, både i forhold til den kommende sæson men også for de kommende sæsoner. Det er målet, at alle initiativer skal være med til at bremse medlemsflugten fra Badminton og gerne vende det, så vi får flere til at spille Badminton. Initiativerne skal gerne være til fælles gavn for klubber, foreninger, trænerer og ledere samt ikke mindst spillerne.

 

”Initiativer til gavn for badmintonsporten i Danmark”

 

Mange badminton hilsner fra

Preben Buchholtz & René Toft

Formand i henholdsvis DGI Badminton & Badminton Danmark 

 

Badminton Fyn
Degnevangen 8
5762 V. Skerninge


Nyheder fra Badminton Danmark

29.03.2011
29.03.2011
28.03.2011
28.03.2011