Mr. Badminton har overværet sit sidste sæt - John Hansen er gået bort

18-01-2018 18:10 |  Badminton.dk |  Lars Jørgen Andersen
Mr. Badminton eller blot Mr. John er ikke mere.Tidligere eksportchef John Hansen udåndede onsdag den 17. januar. Dagen før sin 76 års fødselsdag.

John Hansen blev født på Frederiksberg og flyttede med sine forældre til Uggerslev på Nordfyn, da han var to år gammel. Faderen, der i en årrække havde arbejdet for Store Nordiske i Rusland og Sovjetunionen og senere blev sognerådsformand, havde allerede i 30’erne overtaget proprietærgården Møllegården, og John voksede op under særdeles trygge forhold.

Han tog realeksamen; blev udlært indenfor grovvarer hos Korn- og Foderstofkompagniet; læste HH og var derefter et par år ved livgarden, hvor han bl.a. havde vagter på såvel Amalienborg som Sorgenfri og oplevede at blive forespurgt af både Kong Frederik IX, kronprinsesse Margrethe og arveprins Knud.

Hjemvendt fra soldatertjeneste blev John Hansen ansat som bogholder ved Dansk Tommestokke- og Fjederklemmeindustri i Aasum. Her var han nogle år, inden han søgte optagelse på Odense Seminarium, hvor han stoppede efter to år.

I stedet kaldte erhvervslivet igen, og John Hansen blev ansat i eksportafdelingen hos DAE pumper, hvor han hurtigt avancerede til eksportchef, i hvilken stilling han fortsatte, da DAE blev overtaget af Thrige Titan. John Hansen blev i Thrige-koncernen indtil sin pensionering som 67-årig. Hans primære arbejdsområder var i årtier landene bag Jerntæppet samt de tysktalende lande. John Hansen opbyggede ikke alene en imponerende portefølje, men også livslange venskaber med adskillige af sine forretningsforbindelser. Forbindelser, som også hjalp John Hansen i sit store fritidsvirke i badmintonverdenen.

For det er i badminton, John Hansen har sat sit helt eget aftryk såvel nationalt som internationalt.

Som spiller startede han i gymnastiksalen i hjembyen på Nordfyn. Fortsatte i Odense Badminton Klub, hvor han nåede at komme på klubbens næstbedste hold i danmarksserien, ikke mindst grundet sin kæmpeenergi, sit sliderinstinkt, sin uortodokse teknik og en bemærkelsesværdig baghånd, der på verdensplan kun fandtes én af – Johns.

I midttresserne kom John Hansen i OBKs spilleudvalg. Han uddannede sig som instruktør/træner og dommer, og opnåede hurtigt internationalt status som manden i stigen.

I 70’erne blev John Hansen indvalgt i Dansk Badminton Forbunds (det der i dag hedder Badminton Danmark) turneringsudvalg og siden i spilleudvalget, hvor et af hans mange job var at rejse med som holdleder, når danske spillere var i udlandet. John Hansen var specielt med på mange ture til Østen, hvor han hurtigt oparbejdede et imponerende kontaktnet, og i mange år var han også dansk chefleder ved All England, hvor han – når han ikke var leder – også virkede som dommer.

Som dommer var han også med ved det første VM i Malmö i 1977. Han dømte en semifinale, og er i øvrigt gået over i verdenshistorien, idet han som den eneste har været med til at arrangere VM hele fire gange. De fire gange, Danmark har været vært, har John Hansen siddet med helt til tops i lederhirakiet.

John Hansen var ligeledes det ene af tre ”medlemmer” af det, der i næsten 20 år kærligt af pressen blev betegnet som ”Den Fynske Mafia” i dansk badminton. De to øvrige medlemmer var forbundets formand Frede Kruse-Christiansen og denne nekrologs forfatter.

John Hansen var også manden bag Copenhagen Masters; en invitationsturnering, hvor han qua sine kontakter i Østen fik de stærkeste spillere til Cirkusbygningen og senere Falkonérsalen i København mellem jul og nytår. John Hansen kunne som den eneste i verden nærmest få de spillere, han ønskede sig. Ingen ville stille sig på bagbenene, når Mr. Badminton ellert blot Mr. John fremsatte ønsker. Alverdens forbund – også det internationale – sendte meget ofte forespørgsler til John Hansen vedrørende problematikker af enhver art. Alle fik et relevant svar, som, uanset om ”det passede ind i krammet”, blev ført ud i livet. Mr. John havde jo taget stilling.

I Østen blev John Hansen behandlet som en statsmand. Hentet i limousine direkte ved flyet og transporteret udenom allehånde autoriteter, og som eksportchef i det civile liv var det næsten tilsvarende.

Han betrådte de bonede gulve i Østeuropa nærmest efter behag. Han fik foretræde for ministre og andre topfolk, når det var betimeligt. John Hansen var beskeden selv hele sit lange ungkarleliv, men når han følte, at hans status kunne anvendes positivt, trådte han i karakter.

John Hansen arbejdede indtil sin død fortsat for Badminton Danmark. Siden sin pensionering for ni år siden, var det stadig samtlige arrangementer i BD-regi, afdøde var med til. Fra mindste ungdomsturnering til seniorarrangementer af enhver art, herunder ikke mindst Denmark Open og også senest i fjor EM i Kolding. Og han stod naturligvis også bag sin egen klubs Odense Classic, den største turnering på hjemlig grund med omkring 500 deltagere.

Badminton var det, der stod John Hansens hjerte mest nær. I tæt konkurrence med opera, for afdøde var om nogen operaelsker. Han kunne mange af dem tekstmæssigt nærmest udenad, uanset sproget, for John Hansen var også et sproggeni, som udover dansk beherskede engelsk, tysk og til dels fransk til perfektion såvel mundtligt som skriftligt.

Operainteressen fik John Hansen allerede som barn. Hans kusine var operastjernen, mezzo koloratursopranen Else Margrethe Gardelli, der var født i Odense, og John Hansen opbyggede en stor opera- og senere musicalsamling på lak, vinyl, video og CD.

En tredje interesse var roliganismen. John Hansen var medlem af Danske Roligans og afså tid til at rejse med fodboldlandsholdet (for herrer) til slutrunder flere steder. Og specielt slutrunderne i Sydafrika og Portugal gik aldrig i glemmebogen hos Hansen, der, når landsholdet var på udebane i de tidligere Jerntæppelande, fungerede mere som turleder/-guide end dansk fodboldtilhænger.

Under sine mange rejser verden over besøgte han de berømteste operahuse, når mulighed bød sig, og en af de største oplevelser i den forbindelse havde han i Wiener Staatsoper i 1974. John Hansen var i Wien for at være dommer ved EM sammen med denne nekrologs forfatter. Man var taget af sted en uge i forvejen for bl.a. at opleve landet og specielt Wien og omegn, og John Hansen havde længe forinden set i kalenderen, at La Travita blev opført på Staatsoper. Der var naturligvis udsolgt, men via forretningsforbindelser fik Hansen fat i to billetter, og ved ankomsten blev vi mødt af to flot uniformerede herrer, der eskorterede os direkte op i kejserlogen, hvorfra forestillingen blev overværet. Med de to uniformerede siddende andægtigt bag os og beskyttende for os i pauserne, så vi ikke led overlast, men i stedet blev overbegloet af nærmest hele salen, fordi vi sad i netop kejserlogen.

Afdøde var også en fremragende vært, når han bød indenfor på Møllegården. Herligheder blev fremstillet i køkkenet, og i særklasse et arrangement er gået over i historien og specielt badmintonhistorien udover naturligvis hans runde fødselsdage.

I forbindelse med Odense Bys 1000-års jubilæum blev Danish Open (den nuværende Denmark Open) afviklet i Odense Idrætshal i 1988. En aften under turneringen inviterede John Hansen alle, der havde lyst, til det nordfynske, og to propfyldte busser med spillere og ledere fra alverdens lande troppede op på Møllegården, hvor alle blev beværtet efter alle kunstens regler. Det var dengang, spillerne fra de enkelte nationer passede sig selv. På Møllegården var det første gang spillere fra Kina, Malaysia, Indonesien, Japan og Thailand for alvor var i stue sammen. Mr. John havde jo kaldt til sammenkomst.

Præsidenten for BWF, danske Poul-Erik Høyer, siger i forbindelse med John Hansens bortgang: ” Kært barn har mange navne.... han blev humoristisk også kaldt både Flash Gordon og  John Silver. Jeg ved, det ikke er så seriøst, men der er og var rigtig mange spillere, der virkelig kunne lide John, følte sig altid godt behandlet, og derfor fik han de herlige øgenavne ....”

John Hansen, der var æresmedlem af Odense Badminton Klub, Fyns Badminton Kreds, Badminton Danmark og Badminton World Federation, åbnede døre overalt. Og han blev brugt jævnligt af mange specialforbund under DIF og af DIF til at åbne døre verden rundt qua sit formidable kontaktnet. Og altid gik han stille med dørene.

Nu er hans sidste dør – den i himmelen – åbnet og desværre lukket.
Æret være John Hansens minde.
 
John Hansen bisættes fra Uggerslev Kirke lørdag den 27. januar 2018 klokken 13.00.

Af Lars Jørgen Andersen, på vegne af venner, familie, Odense Badminton Klub, Badminton Danmark og Badminton World Federation
  


 

BadmintonPeople.dk | BadmintonPeople.com | BordtennisPortalen.dk | Atletik-Motion.dk | RoPortalen.dk | BowlingPortalen.dk | KeglePortalen.dk | PetanquePortalen.dk | DJUportalen.dk | Folkedanseren.dk
ClubPeople.com | Intersite.dk | Foreningsweb.dk

Annoncelinks: Allskin.dk | ConCor - IT-konsulenter | LeoVegas SPORT

Delete item?