Cookies

Dommerkursus


Er du interesseret i at blive dommer bedes du straks kontakte et af BS dommerudvalgsmedlemmer.
Vi opfordrer klubberne under BS – især dem der gør brug af dommere – til at være aktive i søgningen efter potentielle emner til dommergerningen. Det skal bemærkes at klubber, der spiller i DH turneringen eller afholder åbne turneringer bliver idømt bøder, hvis klubben ikke har en dommer.

 • Dommerkurser
  Ethvert medlem af BD – der er fyldt 16 år - kan gennem sin klub tilmelde sig et af kreds/distrikt arrangeret dommerkursus.
  Kurset indeholder bl.a. en gennemgang af spillereglerne, vejledning for baneofficials samt Referee ordningen.
  Kurset afsluttes med en skriftlig prøve. Man skal derefter i 1 sæson praktisere som dommeraspirant med et efter kredsens skøn tilfredsstillende resultat for at kunne benævnes dommer.
 • Kredsdommerkursus
  Kredsdommere autoriseres efter at have gennemgået et kursus, afholdt af kreds/distrikt i samarbejde med BD Dommeruddannelsesudvalg, og efter at have bestået såvel den afsluttende teoretiske (skriftlige), som den praktiske prøve med et tilfredsstillende resultat.
  Den praktiske prøve skal gennemføres både som dommer og som servedommer.
  Kurserne afholdes i forbindelse med åbne seniorturneringer af kategorien Mester-/A-række.
  Når man har virket som dommer, udover 1 sæson som dommeraspirant, kan man tilmelde sig Kredsdommerkurset.
 • Forbundsdommerkursus
  Kredsdommere, som ønsker at erhverve autorisation som Forbundsdommer, skal gennemføre såvel en skriftlig som en mundtlig prøve på engelsk i det krævede pensum (engelske spørgsmål/engelske besvarelser). Endvidere skal kursisterne gennemføre praktiske prøver som dommer og som servedommer med tilfredsstillende resultat.
  Kurset afholdes normalt i forbindelse med Denmark Open.
  Det fordres at kursisterne har et så stort kendskab til det engelske sprog, at han/hun uden besvær kan løse enhver tænkelig opgave i badmintonregi, og desuden føre en samtale på engelsk med spillerne.
  Til dette kursus kan alene indstilles Kredsdommere, og som af deres dommerleder skønnes egnet til indstilling. Endvidere kan indstilling foretages af det af DU nedsatte bedømmerudvalg gennem kredsens dommerleder.
 • National Forbundsdommerkursus
  Kredsdommere, som ønsker at erhverve autorisation som National Forbundsdommer, skal gennemføre såvel en skriftlig som mundlig prøve, lig prøven, som gennemføres ved Forbundsdommerkurset, men på dansk.
  National Forbundsdommer titlen giver adgang til at dømme alle turneringer i Danmark + i Badminton Ligaen. 


Blokhusvej 3
2670 Greve

Nyheder

29.03.2011
29.03.2011
28.03.2011
28.03.2011

Leder du efter?