Karsten W. Hansen tildeles Badminton Danmarks ærestegn

25-01-2018 14:41 |  Badminton.dk |  Jonas Rasmussen
Badmintonildsjælen Karsten W. Hansen har grundet sit store engagement i dansk badminton fået tildelt forbundets ærestegn. 

I lørdags lagde Restaurant Granen i KB–Hallen lokaler til det årlige træf for Badminton Danmarks æresmedlemmer og fortjensttegnsmodtagere, lige som der også var deltagelse af folkevalgte fra Badminton Danmarks Hovedbestyrelse og udvalg.

Under sammenkomsten udnævnte formand René Toft på vegne af Hovedbestyrelsen Karsten W. Hansen, Grindsted, til æresmedlem.
Karsten har været en engageret leder på alle niveauer – i sin klub Grindsted, i kredsarbejdet i Badminton Midtjylland og i Badminton Danmark og det vel at mærke samtidigt og gennem rigtig mange år.

Fra Karstens badminton CV kan blandt andet nævnes følgende:
- Bestyrelsesmedlem, stævneudvalg og sponsorudvalg i Grindsted Badmintonklub
- Bestyrelsesmedlem i Badminton Midtjylland med ansvar for hele ungdomsområdet
- Hovedbestyrelsesmedlem i Badminton Danmark som repræsentant for Badminton Midtjylland i 10 år
- 2017 valgt til Hovedbestyrelsen med ansvar for Holdturneringen
- Deltagelse i arbejdsgrupper og udvalg vedr. ungdomsklassifikation, sæsonplanlægning, holdturneringen m.m.
- Hovedarbejdskraft ved Badminton Danmarks DMU, Grindsteds mange åbne turneringer og Badminton Danmarks åbne turneringer under Denmark Open

Fra Badminton Danmark skal lyde et stort, velment og velfortjent tillykke med ærestegnet og ønsket om god vind fremover til denne store ildsjæl – Karsten W. Hansen.


 


 

BadmintonPeople.dk | BadmintonPeople.com | BordtennisPortalen.dk | Atletik-Motion.dk | RoPortalen.dk | BowlingPortalen.dk | KeglePortalen.dk | PetanquePortalen.dk | DJUportalen.dk | Folkedanseren.dk
ClubPeople.com | Intersite.dk | Foreningsweb.dk

Annoncelinks: Allskin.dk | ConCor - IT-konsulenter | LeoVegas SPORT

Delete item?