Badminton Danmark

Opdatering: Testperioden af den nye rangliste går ind i sin sidste fase

04-06-2018 16:09 |  Badminton.dk |  Jonas Rasmussen
Testperioden for den nye rangliste går ind i sin sidste fase, da der kun er en måned tilbage af testperioden. I den nye betaversion har vi nu valgt at begynde at teste på alle indplaceringer mellem hinanden på én enkelt liste, fremfor de fire lister, vi arbejder med i dag.

Badminton Danmarks og DGI Badmintons målsætning om én rangliste for alle, fra start på badmintonlivet til slut på badmintonlivet, er ved at nærme sig en realitet. Herunder muligheden for at kunne rangere alle konkurrencebadmintonspillere i forhold til hinanden, så alle i en nær fremtid kan indgå i den mest jævnbyrdige konkurrence. Samtidig har vi rettet op på de uhensigtsmæssigheder, der er i de nuværende ranglister.
Badminton Danmark og DGI Badminton er nu ved at være færdige med at teste forskellige scenarier for data. Vi er i sidste fase (3) og er ved at være klar til det kommende sæsonskifte 1. juli.
- Fase 1 (afsluttet), hvor vi testede ranglisten med historiske data flere år tilbage.
- Fase 2 (afsluttet), hvor vi testede ranglisten med aktuelle data.
- Fase 3 (aktuel), hvor vi nu har implementeret samme positioner, som man har på de eksisterende lister.

Den version, vi har offentliggjort sidste gang og denne gang, er i den form rent funktionelt, vi skal benytte endeligt den 1. juli, med de småjusteringer vi den næste måned bliver opmærksomme på i de sidste tests.

En konkret test af indplacering af spillere har arbejdsgruppen for den nye rangliste endnu ikke reelt foretaget. Det er arbejdsgruppen nu gået i gang med, da det er et ønske fra mange. Det er dog ikke muligt at lave et decideret sæsonskifte før 1. juli, da et sæsonskifte også vil påvirke de gamle lister, og der er stadig et par aktiviteter tilbage i forhold til de eksisterende lister og reglementer.

Arbejdsgruppen har valgt at lytte til de mange, der mener, at deres respektive placering er den rigtige. Derfor er der ikke valgt en generisk indplacering, men i stedet er der valgt de forskellige eksisterende reglers præmisser for de nye ranglisteindplaceringer. Det er det tætteste, vi kommer på folks reelle niveau, som vi kan regne os frem til - og det er vel vidende, at man i forhold til de eksisterende regler har spillet efter meget forskellige hensigter.

Arbejdsgruppen ved godt, at der i dag er tre til fire lister, som folk er sorteret og indplaceret på efter helt forskellige vilkår og med helt forskellige hensigter. Det vides også, at det ikke vil kunne lade sig gøre at overføre alle til den nye rangliste (én liste for alle) med den samme placering som på de tre til fire forskellige lister. Det tager de eksisterende regler ikke højde for. 

Måden hvorpå arbejdsgruppen dermed indplacerer spillere på den nye rangliste foregår på følgende måde efter de mange input, som er kommet gennem testperioden. 
a) For ungdomsspillere, der i dag på de eksisterende lister er placeret som M-D spillere: De er alle sorteret ind og indplaceret i den nye NIVEAU efter deres placering på Ungdomsklassifikationens Drenge- eller Piger-kategori. Denne indplacering giver dem samtidig en placering på kategorilisterne. Denne sortering over i KATEGORI tager vores eksisterende regelsæt ikke højde for, og derfor kan der være spillere, der sorteres ind imellem hinanden. Det kan betyde, at de ikke står i helt samme rækkefølge, som de gør på den eksisterende sortering i KATEGORI. Husk, at det er fordi denne gruppe spillere ikke i dag er placeret i KATEGORI. De er blot sorteret ind via en simpel formel. Derfor har man heller aldrig kunnet seede efter KATEGORI i det eksisterende reglement for ungdomsklassifikationen. Bemærk også at spillernes samlede pointtal også består af holdturneringspoint, overførte point, og startpoint som ikke kan relateres til en kategori.

b) For ungdomselitespillere, der i dag på de eksisterende lister er placeret som E-spillere: De er alle sorteret ind og indplaceret efter deres placering på Ungdomseliteranglistens KATEGORI, som de individuelt ift. hinanden er placeret på HS/DS/HD/DD/XD-D-H på de eksisterende lister. Denne indplacering giver dem samtidig en placering på NIVEAU. Denne sortering over i NIVEAU tager vores eksisterende regelsæt ikke højde for, og derfor kan der være spillere, som sorteres ind imellem hinanden og ikke helt står i samme rækkefølge, som de gør på den eksisterende sortering for Drenge eller Piger. Husk, at det er fordi denne gruppe spillere ikke i dag er placeret i Drenge eller Piger. De vises blot med en sum af alle deres ER-point. Derfor har man heller aldrig kunnet seede efter Piger eller Drenge for ungdomselitespillere i det eksisterende reglement for ungdomsklassifikationen. Man har alle dage skulle benytte enkelte kategorier.

c) For seniorspillere, der i dag er placeret på seniorranglisten, og som ikke samtidig er veteran eller ungdomsspillere: De er indplaceret imellem alle andre på den nye rangliste efter deres individuelle placering i KATEGORI. 

d) For seniorspillere, der i dag er placeret på seniorranglisten, og som samtidig spiller veteran/motion, har vi set bort fra deres aktivitet i veteran/motion og indplaceret disse som de øvrige seniorranglistespillere i punkt c.

e) For ungdomsspillere U15-U17, der i dag er placeret på seniorranglisten, har vi indplaceret efter principperne for ungdomsspillere for (punkt a og b). For U19 har vi ladet den bedste indplacering gælde (punkt a, b el. c).

f) For veteran- og senior motion-bredde-spillere, hvor der i dag ikke er en liste: De er indplaceret efter, hvilken holdturneringsrække de har deltaget i. Hvis spilleren har deltaget i flere forskellige rækker, er indplaceringen et gennemsnit af vedkommendes holdturneringsdeltagelse, og spilleren er her indplaceret ens i alle tre kategorier, da det ikke er en gruppe spillere med gode data at tage fra.

g) I DH-turneringen + kredsserie + serie 1 er der samlet set meget få spillere, der ikke har en ranglisteplacering, men disse spillere er indplaceret efter principperne i punkt a.

h) Spillere som er klassificeret M-D på eksisterende ungdomsklassifikation, og som kun har deltaget i ungdomsholdturneringen, er indplaceret efter principperne i punkt a.

Kort sagt:
- Spillere på eksisterende seniorrangliste og ER-ranglisten er indplaceret efter deres KATEGORI i samme rækkefølge, som de står i dag. Det som hedder NIVEAU i den nye rangliste kan ikke sammenlignes med noget i de gamle ranglister inden for dette område af spillere.
- Spillere som er på Ungdomsklassifikationen i M-D-rækken er placeres efter deres status i henholdsvis ”Drenge” eller ”Piger”. Her vil en status som for eksempel nr. 1 i U15 A for drenge betyde en indplacering som nr. 1 i U15 A i NIVEAU ligeledes for drenge. Her vil point i KATEGORI være en beregningstilnærmelse ud fra deres nuværende point i KATEGORI - dog ikke nøjagtig den samme placering.
- Spillere, som ikke er på nogen eksisterende regeldefinerede lister, er indplaceret efter et estimeret niveau i deres holdturneringsrækker. Dog vel vidende at en førstesingle i serie 4 ofte vil være bedre end en fjerdesingle, er disse spillere indplaceret med samme pointtal i alle KATEGORI, hvilket giver samme pointtal i NIVEAU, og herfra må de spille sig til deres hhv. faktiske spillemæssige placering.

Det forventes, at der med en konvertering til én liste og hermed en sammenligning på tværs af alle disse aktiviteter og lister, vil være spillere, som er indplaceret mangelfuldt, når vi skal til at i gang med at spille efter den nye rangliste. Her kan der så ske en af flere ting:
- Administrationen opdager det, når spillerne er aktive, og det rettes administrativt.
- Klubben opdager det og beder om genplacering ift. klubbens øvrige spillere og deres pointtal.
- Modstanderen opdager det, og klager, hvormed afgørelsen placerer spillerne mere korrekt fremover.

For DH-spillere, der tidligere skulle nulstilles for at deltage på et specifikt hold:

Fremover skal de indplaceres i forhold til deres styrke blandt klubbens øvrige spillere. Her er det vigtigt, at der lægges vægt på styrke, og ikke hvor man gerne vil have spilleren til at spille. Således kan man ikke blot bede om genplacering for at skulle spille en specifik plads i DH-turneringen. Her skal der tages udgangspunkt i den faktiske styrke. 

Eksempelvis kan en spiller ikke genplaceres for at skulle deltage på klubbens 1. divisionshold og dermed pludseligt ligge nummer 1 i en U17 E-kategori. Med én liste for alle er det spillerens aktuelle styrke set i forhold til alle andre spillere, spilleren kan deltage efter i fremtiden.
- En udfordring ligger særligt i indplacering af U17 E første års spillere, da disse spillere kan variere i deres nuværende placering på Seniorranglisten ift. deres U17 E-niveau. Et eksempel på dette kunne være to drenge, som ligger tæt på ER-listen i U17. Den ene spiller dog også Senior 1. division og den anden også Danmarksserie. Indplaceres spilleren i 1. division efter seniorranglisten, vil spilleren også pludselig ligge nummer 1 i U17 E. Spilleren, der spiller Danmarksserie, vil måske blive trukket i den anden retning. Derfor er det besluttet, at U17 E-spillere er indplaceret efter ER-kategorierne i eksisterende U17 E, således at disse spillere er placeret korrekt i forhold til hinanden. Se ovenfor for genplacering generelt. 


 

BadmintonPeople.dk | BadmintonPeople.com | BordtennisPortalen.dk | Atletik-Motion.dk | RoPortalen.dk | BowlingPortalen.dk | KeglePortalen.dk | PetanquePortalen.dk | DJUportalen.dk | Folkedanseren.dk
ClubPeople.com | Intersite.dk | Foreningsweb.dk

Annoncelinks: Allskin.dk | ConCor - IT-konsulenter | LeoVegas SPORT

Delete item?