Badminton Danmark

Badminton Danmark ansætter ny talentudviklingsleder

21-01-2019 14:36 |  Badminton.dk |  Jonas Kildegaard Rasmussen
Badminton Danmark har ansat Jens Grill Andersen som ny talentudviklingsleder pr. 1. november 2018. Grills opgave er at understøtte og udvikle det lokale og regionale talentudviklingsarbejde i Midt- og Nordjylland.

Ved ansættelsen af Jens Grill Andersen udtrykte sportschef Jens Meibom et ønske om at styrke Badminton Danmark decentrale talentudvikling. Det vil sige det talentarbejde, der foregår i talentklubber, talentcentre og i elitekommuner, ud fra den betragtning at talentudvikling primært foregår ude i de lokale klubber og omkringliggende regionale strukturer.

Badminton Danmark får nu mulighed for at sætte handling bag ordene ved ansættelse af Jens Grill som talentudviklingsleder. 

Sportschef Jens Meibom siger:

- Jens skal være Badminton Danmarks mand i Midt- og Nordjylland, når det handler om talentudvikling. Sammen med de eksisterende talentcentertrænere skal Jens forestå ledelsen af talentcentrene i Aalborg og Aarhus og samtidig undersøge muligheden for at etablere nye talentcentre i Jylland. Jens skal også være Badminton Danmarks kontaktperson i alle de midt- og nordjyske elitekommuner, hvor badminton er en prioriteret idrætsgren og skabe et endnu tættere samarbejde og dialog med alle jyske badmintonkredse om den regionale talentudvikling. Med ansættelsen af Jens vil Badminton Danmark kunne være meget mere til stede lokalt og understøtte det arbejde, der foregår i klubber og kredse, og jeg er sikker på, at dette initiativ vil styrke den decentrale talentudvikling i Midt- og Nordjylland. Det vil samtidig styrke den decentrale talentudvikling øst for Lillebælt, hvor talentudviklingschef Bo Ømosegaard på tilsvarende vis vil være ansvarlig for samarbejdet med klubber, kredse og elitekommuner.
- Det kræver erfaring og stor viden om talentudvikling for at kunne udføre denne opgave med succes. Og ikke mindst en personlighed, der inviterer til dialog og kan møde klubber og kredse i øjenhøjde og etablere et ligeværdigt samarbejde baseret på fælles værdier for talentudvikling. Jens Grill har stor erfaring fra sin tid som sportschef for den engelske badmintonforbund og har samtidigt den helt rigtige personlighed i forhold til at etablere samarbejder med alle relevante lokale- og regionale aktører, slutter sportschef Jens Meibom.

Jens Grill Andersen glæder sig over muligheden for at være med til at udvikle dansk badminton.

- Jeg er rigtig glad for at få chancen for at være med til udvikle talentarbejdet i dansk badminton. Jeg ser nogle gode muligheder for at gøre talentcentrene til omdrejningspunkt for udvikling af samarbejdet med klubberne og ikke mindst deres trænere. Jeg ser også frem til at afsøge mulighederne for at etablere nye talentcentre og opdyrke samarbejdet med de elitekommuner i Midt- og Nordjylland, hvor badminton er en prioriteret idrætsgren. Alt sammen for at skabe de bedst mulige rammer for vores talenter, så de får de bedst mulige betingelser for at forfølge deres drøm om en karriere som elitebadmintonspiller.
Jens Grill Andersens stilling som talentudviklingsleder er en deltidsstilling. Midlerne til stillingen er kommet fra en 3-årig særbevilling fra Team Danmark via en donation fra Salling Fonden.

Sammen med U19-landstræner Jesper Hovgaard, talentudviklingschef Bo Ømosegaard og sportschef Jens Meibom, vil Jens Grill Andersen indgå i eliteafdelingens talentudviklingsgruppe.  


 

BadmintonPeople.dk | BadmintonPeople.com | BordtennisPortalen.dk | Atletik-Motion.dk | RoPortalen.dk | BowlingPortalen.dk | KeglePortalen.dk | PetanquePortalen.dk | DJUportalen.dk | Folkedanseren.dk
ClubPeople.com | Intersite.dk | Foreningsweb.dk

Annoncelinks: Allskin.dk | ConCor - IT-konsulenter | LeoVegas SPORT

Delete item?