Matchfixing og betting-adfærd: Bliv klogere på Badminton Danmarks politik og praksis på området

21-03-2019 11:49 |  Badminton.dk |  Lasse Kjær Hansen
Matchfixing og uetisk betting-adfærd er hverken lovligt eller i orden. Derfor holder Badminton Danmark løbende fokus på at oplyse spillere, trænere, forældre og øvrige ansvarlige om regler, praksis og vores adfærdskodeks på området.

Uagtet niveau er det afgørende vigtigt i sport, at udøverne kæmper åbent for sejren, og med andre ord at ethvert opgør er forbundet med en usikkerhed om resultatet.

Det er det, der gør livesport spændende, ægte og seværdigt.

Matchfixing og uetisk betting-adfærd er ødelæggende for sport, og derfor arbejder Badminton Danmark løbende og ihærdigt på at forebygge tilfælde af begge.
I 2017 var Badminton Danmark et af flere specialforbund, der i samarbejde med Team Danmark, DIF, Anti Doping Danmark og Center for ludomani var med til at udvikle spillepolitikken Spil til stregen, som skaber tydelige rammer for gambling i sportsmiljøer og desuden sender et signal om, at pengespil ikke blot er for sjov, men også kan blive problematisk.

Badminton Danmark udøver desuden rettidig omhu, når det kommer til matchfixing og betting-adfærd, og derfor har også samtlige ungdomslandshold senest været igennem en proces, hvor de er blevet orienteret omkring reglerne på området.

Det fortæller Badminton Danmarks sportschef Jens Meibom:

- Vi er meget opmærksomme på at kæmpe imod matchfixing og forebygge, at vi i dansk badminton ikke kommer til at opleve tilfælde, der har karakter af uetisk betting-adfærd. Det gjorde vi blandt andet igennem Spil til stregen-kampagnen, hvor konsulenter fra Center for Ludomani besøgte vores ungdomslandshold og orienterede de unge spillere om reglerne, og hvad der er lovligt og etisk, og hvad der ikke er, når det kommer til betting og spil. Vi har også nedsat en intern beredskabsgruppe, der skal håndtere eventuelle sager omkring matchfixing, siger Jens Meibom.
   
Endvidere vendes regler, betting-adfærd og adfærdskodeks løbende med elitetruppen på det Nationale Elitetræningscenter i Brøndby, forklarer sportschefen.

- Vi informerer løbende spillerne om reglerne på området, og jeg har skriftligt orienteret elitetruppen om de skærpede regler for betting på badminton, som betyder, at ingen spillere må bette på badminton overhovedet. Vi har også haft det oppe på et spillermøde, og jeg oplever således, at vi udviser rettidig ansvarlighed overfor problematikken og aktivt forsøger at understøtte en balanceret spilleadfærd og forbygge matchfixing igennem hele vores system, siger Jens Meibom.

Generelt opfordrer Badminton Danmark alle klubber, trænere, spillere og forældre til at sætte sig ind i Spil til stregen-politikken såvel som Badminton Danmarks adfærdskodeks.


Om matchfixing og uetisk betting-adfærd:

Det er matchfixing, når en eller flere personer udfører handlinger, der medfører en uregelmæssig ændring eller påvirkning af forløbet eller resultatet af en idrætskonkurrence. Der kan f.eks. være tale om:

• Forsætlig manipulation af resultatet
• Forsætlig underpræstation
• Forsætligt nederlag i en konkurrence eller dennes begivenheder
• Bestikkelse af eller trusler mod en anden person for at påvirke en konkurrence i en bestemt retning.

Udover matchfixing er der også anden uetisk adfærd, der ikke er lovlig, fordi det er med til at ødelægge sport. Det er:

• Betting (spil) på konkurrencer, man selv deltager i – det gælder både som udøver, officials eller frivillige med en funktion ved konkurrencen.
• Misbrug af intern viden, f.eks. ved at videregive oplysninger, der kan udnyttes i forbindelse med betting.
• Modtagelse af gaver, der ikke hænger naturligt sammen med idrætskonkurrencen.
• Forsøg på manipulation.
• Medvirken til manipulation.

Matchfixing og uetisk betting adfærd er ulovligt og skal indberettes til Danmarks Idrætsforbunds (DIF) matchfixing sekretariat.


 


 

BadmintonPeople.dk | BadmintonPeople.com | BordtennisPortalen.dk | Atletik-Motion.dk | RoPortalen.dk | BowlingPortalen.dk | KeglePortalen.dk | PetanquePortalen.dk | DJUportalen.dk | Folkedanseren.dk
ClubPeople.com | Intersite.dk | Foreningsweb.dk

Annoncelinks: Allskin.dk | ConCor - IT-konsulenter | Badmintonsiden.dk | LeoVegas SPORT

Delete item?